16 hotels found

ViBooking.vn - Mạng đặt phòng của Việt Nam
  Sao khách sạn
  Sao khách sạn

Hoang Son Peace Hotel

 • Bãi đậu xe
 • BBQ (có tính phí)
 • Bể bơi 4 mùa
 • Bể bơi ngoài trởi
 • Dịch vụ xe
 • Điều hòa
 • Fitness Center
 • Restaurant
 • Spa & Sauna

Created with Sketch. Quang Truong 1, Trinh Tu Street, Ninh Khanh Ward, Ninh Bình, Việt Nam

ViBooking.vn - Mạng đặt phòng của Việt Nam
  Sao khách sạn
  Sao khách sạn

The Reed Hotel

 • Bãi đậu xe
 • Bể bơi ngoài trởi
 • Dịch vụ xe
 • Điều hòa
 • Fitness Center
 • Restaurant
 • Spa & Sauna

Created with Sketch. Dinh Dien Street, Dong Thanh Ward, Ninh Bình, Việt Nam

ViBooking.vn - Mạng đặt phòng của Việt Nam
  Sao khách sạn
  Sao khách sạn

Emeralda Resort Ninh Binh

 • Bãi đậu xe
 • Bể bơi 4 mùa
 • Bể bơi ngoài trởi
 • Dịch vụ xe
 • Điều hòa
 • Fitness Center
 • Kids Club
 • Restaurant
 • Spa & Sauna

Created with Sketch. Van Long Reserve, Gia Van Commune, Gia Vien District, Ninh Bình, Việt Nam

ViBooking.vn - Mạng đặt phòng của Việt Nam
  Sao khách sạn
  Sao khách sạn

The Vissai Hotel

 • Bãi đậu xe
 • BBQ (có tính phí)
 • Bể bơi ngoài trởi
 • Dịch vụ xe
 • Điều hòa
 • Restaurant
 • Spa & Sauna

Created with Sketch. 848 Tran Hung Dao Street, Ninh Bình, Việt Nam

ViBooking.vn - Mạng đặt phòng của Việt Nam
  Sao khách sạn
  Sao khách sạn

Ninh Binh Legend Hotel

 • Bãi đậu xe
 • Bể bơi 4 mùa
 • Bể bơi ngoài trởi
 • Dịch vụ xe
 • Điều hòa
 • Fitness Center
 • Restaurant
 • Spa & Sauna

Created with Sketch. No 177 Le Thai To Road, Xuan ThanhUrban Zone, Ninh Khanh Ward, Ninh Binh City, Vietnam

ViBooking.vn - Mạng đặt phòng của Việt Nam
  Sao khách sạn
  Sao khách sạn

Trang An Secret Garden

 • Bãi đậu xe
 • Điều hòa
 • Restaurant

Created with Sketch. Thon Ngoai Ninh Xuan Hoa Lu Hoa Lu, Ninh Bình, Việt Nam

ViBooking.vn - Mạng đặt phòng của Việt Nam
  Sao khách sạn
  Sao khách sạn

Bai Dinh Garden Resort & Spa

 • Bãi đậu xe
 • Bể bơi 4 mùa
 • Bể bơi ngoài trởi
 • Dịch vụ xe
 • Điều hòa
 • Fitness Center
 • Restaurant
 • Spa & Sauna

Created with Sketch. Hamlet 5, Bai Dinh Pagoda Area, Gia Sinh commune, Gia Vien district, Ninh Binh Province

ViBooking.vn - Mạng đặt phòng của Việt Nam
  Sao khách sạn
  Sao khách sạn

An Ngoc Tam Coc Bungalow

 • Bãi đậu xe
 • BBQ (có tính phí)
 • Dịch vụ xe
 • Điều hòa
 • Restaurant

Created with Sketch. Ninh Hải, Hoa Lư, Ninh Bình, Việt Nam, Ninh Bình, Việt Nam

ViBooking.vn - Mạng đặt phòng của Việt Nam
  Sao khách sạn
  Sao khách sạn

Ninh Binh Hidden Charm Hotel And Resort

 • Bãi đậu xe
 • Bể bơi ngoài trởi
 • Dịch vụ xe
 • Điều hòa
 • Fitness Center
 • Restaurant
 • Spa & Sauna

Created with Sketch. Số 9, Trung tâm du lịch Tam Cốc Bích Động, xã Ninh Thắng, huyện Hoa Lư, Ninh Bình

ViBooking.vn - Mạng đặt phòng của Việt Nam
  Sao khách sạn
  Sao khách sạn

Liberty Hall Tam Coc Villa

 • Bể bơi ngoài trởi
 • Restaurant

Created with Sketch. Doi 1, Van Lam, Hoa Lư, Ninh Bình 08213, Việt Nam

ViBooking.vn - Mạng đặt phòng của Việt Nam
  Sao khách sạn
  Sao khách sạn

Tam Coc Banana Bungalow

 • Bãi đậu xe
 • Bể bơi ngoài trởi
 • Điều hòa
 • Restaurant
 • Spa & Sauna

Created with Sketch. Tuan Cao, Ninh Thắng, Hoa Lư, Ninh Bình, Việt Nam

ViBooking.vn - Mạng đặt phòng của Việt Nam
  Sao khách sạn
  Sao khách sạn

Cozynibi Hotel Ninh Bình

 • Bãi đậu xe
 • Bể bơi ngoài trởi
 • Điều hòa
 • Restaurant

Created with Sketch. Đam Khê Trong, Hoa Lư, Ninh Bình 430000, Việt Nam

ViBooking.vn - Mạng đặt phòng của Việt Nam
  Sao khách sạn
  Sao khách sạn

Tam Cốc Rice Fields Resort

 • Bãi đậu xe
 • Bể bơi ngoài trởi
 • Dịch vụ xe
 • Điều hòa
 • Restaurant

Created with Sketch. hai nham -ninh hai - Hoa Lu, Ninh Hải, Hoa Lư, Ninh Bình 430000, Việt Nam

ViBooking.vn - Mạng đặt phòng của Việt Nam
  Sao khách sạn
  Sao khách sạn

Bái Đính Hotel

 • Bãi đậu xe
 • Dịch vụ xe
 • Điều hòa
 • Restaurant

Created with Sketch. Bai Dinh Pagoda Area, Gia Sinh Village, Gia Sinh, Gia Viễn, Ninh Bình, Việt Nam

ViBooking.vn - Mạng đặt phòng của Việt Nam
  Sao khách sạn
  Sao khách sạn

Tam Cốc La Montagne Resort & Spa

 • Bãi đậu xe
 • Dịch vụ xe
 • Điều hòa
 • Restaurant

Created with Sketch. Village, Đam Khê Trong, Hoa Lư, Ninh Bình 08000, Việt Nam

ViBooking.vn - Mạng đặt phòng của Việt Nam
  Sao khách sạn
  Sao khách sạn

Cúc Phương Resort Ninh Bình

 • Bãi đậu xe
 • Bể bơi ngoài trởi
 • Dịch vụ xe
 • Điều hòa
 • Fitness Center
 • Restaurant
 • Spa & Sauna
 • LỌC THEO

Created with Sketch.

16 hotels found