Cáp treo Cửa Lò – Cửa Hội – Đảo Ngư sẽ hoạt động năm 2024

Nhà đầu tư đã cam kết triển khai hệ thống cáp treo Cửa Hội – Đảo Ngư và đưa nó vào hoạt động trước ngày 30.4.2024. Dự án này có chiều dài 3,5km và sẽ hoạt động trong mùa du lịch năm 2024. Tuyến cáp treo này, nối khu vui chơi giải trí Cửa Hội […]

Xem thêm