66 Villa Homestay trong Hoà Bình

ViBooking.vn - Mạng đặt phòng của Việt Nam

The Sky View Villa Hòa Bình

Created with Sketch. 25 Created with Sketch. 2 Created with Sketch. 2 Created with Sketch. 0m2

Created with Sketch. Xóm Gò Bùi, Dân Hòa, Kỳ Sơn Hòa Bình, Việt Nam

Giang House Villa – Hoà Bình ✔

Created with Sketch. 20 Created with Sketch. 3 Created with Sketch. 3 Created with Sketch. 1000m2

Created with Sketch. Thành Lập, Lương Sơn, Hòa Bình, Việt Nam

Le’s House Hòa Bình ✔

Created with Sketch. 15 Created with Sketch. 3 Created with Sketch. 2 Created with Sketch. 250m2

Created with Sketch. xóm Gừa, Lương Sơn, Hòa Bình, Việt Nam

CASA VILLA – LƯƠNG SƠN HÒA BÌNH

Created with Sketch. 12 Created with Sketch. 3 Created with Sketch. 3 Created with Sketch. 0m2

Created with Sketch. Cư Yên, Lương Sơn, Hòa Bình, Việt Nam

Moutain House Villa – Hòa Bình

Created with Sketch. 16 Created with Sketch. 6 Created with Sketch. 4 Created with Sketch. 400m2

Created with Sketch. xã Lâm Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình

Zen Villa Homestay Hòa Bình

Created with Sketch. 15 Created with Sketch. 2 Created with Sketch. 1 Created with Sketch. 0m2

Created with Sketch. Dân Hòa, Kỳ Sơn, Hòa Bình

Twin Villa Beverly Hill – Hòa Bình

Created with Sketch. 16 Created with Sketch. 3 Created with Sketch. 3 Created with Sketch. 0m2

Created with Sketch. xóm Gừa, Lương Sơn, Hòa Bình, Việt Nam

Sweet Dream Villa – Hòa Bình ✔

Created with Sketch. 25 Created with Sketch. 5 Created with Sketch. 5 Created with Sketch. 0m2

Created with Sketch. Xã Nhuận Trạch, Huyện Lương Sơn, Việt Nam

Núi Homestay – Hòa Bình

Created with Sketch. 20 Created with Sketch. 3 Created with Sketch. 3 Created with Sketch. 2600m2

Created with Sketch. Gò Trạng, Lương Yên, Hòa Bình, Việt Nam

Taga Villa – Hòa Bình ✔

Created with Sketch. 20 Created with Sketch. 5 Created with Sketch. 5 Created with Sketch. 0m2

Created with Sketch. xóm Gừa, Lương Sơn, Hòa Bình, Việt Nam

ViBooking.vn - Mạng đặt phòng của Việt Nam

LPLUS Mansion – Hòa Bình ✔

Created with Sketch. 20 Created with Sketch. 8 Created with Sketch. 4 Created with Sketch. 0m2

Created with Sketch. Ngã Ba Ve, Xóm Đồng Nang, xã Đông Bắc, Kim Bôi, Hòa Bình, Việt Nam

Anne Fleur Villa

Created with Sketch. 12 Created with Sketch. 5 Created with Sketch. 4 Created with Sketch. 220m2

Created with Sketch. Xa Cu Yen, Huyen Luong Son, Vietnam

Giang House – Phòng ngủ lớn Nhà Trắng ✔

Created with Sketch. 6 Created with Sketch. 1 Created with Sketch. 1 Created with Sketch. 40m2

Created with Sketch. Thành Lập, Lương Sơn, Hòa Bình, Việt Nam

Giang House – Nhà Xích Đu ✔

Created with Sketch. 6 Created with Sketch. 2 Created with Sketch. 1 Created with Sketch. 50m2

Created with Sketch. Thành Lập, Lương Sơn, Hòa Bình, Việt Nam

Giang House – Phòng ngủ nhỏ Nhà Trắng ✔

Created with Sketch. 4 Created with Sketch. 1 Created with Sketch. 1 Created with Sketch. 30m2

Created with Sketch. Thành Lập, Lương Sơn, Hòa Bình, Việt Nam

Green Ribbon Villa – Hòa Bình

Created with Sketch. 22 Created with Sketch. 7 Created with Sketch. 5 Created with Sketch. 1000m2

Created with Sketch. QL6, Lâm Sơn, Lương Sơn, Hòa Bình, Việt Nam

Windy Villa

Created with Sketch. 12 Created with Sketch. 4 Created with Sketch. 2 Created with Sketch. 450m2

Created with Sketch. Cư Yên, Lương Sơn, Hòa Bình, Việt Nam

White lotus villa – Hòa Bình

Created with Sketch. 10 Created with Sketch. 2 Created with Sketch. 2 Created with Sketch. 150m2

Created with Sketch. Cư Yên, Lương Sơn, Hòa Bình, Việt Nam

Ohara villa 02 – Hòa Bình ✔

Created with Sketch. 8 Created with Sketch. 2 Created with Sketch. 2 Created with Sketch. 85m2

Created with Sketch. Dân Hòa, Kỳ Sơn, Hòa Bình, Việt Nam

Ohara villa 01 – Hòa Bình ✔

Created with Sketch. 8 Created with Sketch. 2 Created with Sketch. 2 Created with Sketch. 85m2

Created with Sketch. Dân Hòa, Kỳ Sơn, Hòa Bình, Việt Nam

Ohara villa 03 – Hòa Bình ✔

Created with Sketch. 8 Created with Sketch. 2 Created with Sketch. 2 Created with Sketch. 85m2

Created with Sketch. Dân Hòa, Kỳ Sơn, Hòa Bình, Việt Nam

Ohara villa 05- Hòa Bình ✔

Created with Sketch. 8 Created with Sketch. 2 Created with Sketch. 2 Created with Sketch. 85m2

Created with Sketch. Dân Hòa, Kỳ Sơn, Hòa Bình, Việt Nam

Ohara villa 06- Hòa Bình ✔

Created with Sketch. 8 Created with Sketch. 2 Created with Sketch. 2 Created with Sketch. 85m2

Created with Sketch. Dân Hòa, Kỳ Sơn, Hòa Bình, Việt Nam

Ohara villa 4 căn liền kề – Hòa Bình ✔

Created with Sketch. 32 Created with Sketch. 8 Created with Sketch. 8 Created with Sketch. 340m2

Created with Sketch. Dân Hòa, Kỳ Sơn, Hòa Bình, Việt Nam

Ohara villa 04 – Hòa Bình ✔

Created with Sketch. 8 Created with Sketch. 2 Created with Sketch. 2 Created with Sketch. 85m2

Created with Sketch. Dân Hòa, Kỳ Sơn, Hòa Bình, Việt Nam

Pandora DongGoi Ecoretreat- Hòa Bình

Created with Sketch. 10 Created with Sketch. 4 Created with Sketch. 1 Created with Sketch. 50m2

Created with Sketch. Đường đồi nôm, Hòa Sơn, Lương Sơn, Hòa Bình, Việt Nam

Đặng Gia Trang Villa Full House – Hòa Bình

Created with Sketch. 18 Created with Sketch. 6 Created with Sketch. 6 Created with Sketch. 1000m2

Created with Sketch. Hòa Sơn, Lương Sơn, Hòa Bình, Việt Nam

Mường Retreat Hòa Bình – Phòng nghệ thuật độc đáo view hồ trên núi 1

Created with Sketch. 6 Created with Sketch. 2 Created with Sketch. 1 Created with Sketch. 50m2

Created with Sketch. Bình Thanh, Cao Phong, Hòa Bình, Việt Nam

Mường Retreat Hòa Bình-phòng nghệ thuật độc đáo view hồ trên núi 2

Created with Sketch. 6 Created with Sketch. 2 Created with Sketch. 1 Created with Sketch. 50m2

Created with Sketch. Bình Thanh, Cao Phong, Hòa Bình, Việt Nam

Mường Retreat Hòa Bình- Phòng tập thể trong không gian nghệ thuật cho cả nam và nữ

Created with Sketch. 20 Created with Sketch. 14 Created with Sketch. 2 Created with Sketch. 80m2

Created with Sketch. Bình Thanh, Cao Phong, Hòa Bình, Việt Nam

Mường Retreat Hòa Bình – Nhà gỗ xinh

Created with Sketch. 2 Created with Sketch. 1 Created with Sketch. 1 Created with Sketch. 12m2

Created with Sketch. Bình Thanh, Cao Phong, Hòa Bình, Việt Nam

Mường Retreat Hòa Bình – Nhà gỗ xinh 2

Created with Sketch. 3 Created with Sketch. 1 Created with Sketch. 1 Created with Sketch. 12m2

Created with Sketch. Bình Thanh, Cao Phong, Hòa Bình, Việt Nam

Golden villa – Hòa Bình

Created with Sketch. 20 Created with Sketch. 6 Created with Sketch. 6 Created with Sketch. 600m2

Created with Sketch. Hồ Gò Cáp xã, Tân Vinh, Lương Sơn, Hòa Bình, Việt Nam

Sunday Villa – Hòa Bình

Created with Sketch. 12 Created with Sketch. 3 Created with Sketch. 2 Created with Sketch. 2000m2

Created with Sketch. 19D, Số, Tiểu khu 9, Lương Sơn, Hòa Bình, Việt Nam

Thung Rếch’s House – Hòa Bình

Created with Sketch. 18 Created with Sketch. 5 Created with Sketch. 2 Created with Sketch. 6000m2

Created with Sketch. Thung Rếch's House, Xa, Sủ Ngòi, Hòa Bình, Việt Nam

Sunset Villa – Hòa Bình

Created with Sketch. 10 Created with Sketch. 3 Created with Sketch. 3 Created with Sketch. 500m2

Created with Sketch. Hồ Gò Cáp xã, Tân Vinh, Lương Sơn, Hòa Bình, Việt Nam

Rèm tím villa – Hòa Bình

Created with Sketch. 30 Created with Sketch. 3 Created with Sketch. 4 Created with Sketch. 200m2

Created with Sketch. Hồ Gò Cáp xã, Tân Vinh, Lương Sơn, Hòa Bình, Việt Nam

An Lộc Sơn Villa – Hòa Bình

Created with Sketch. 15 Created with Sketch. 4 Created with Sketch. 3 Created with Sketch. 400m2

Created with Sketch. Lâm Sơn, Lương Sơn, Hòa Bình, Việt Nam

Serena Kim Boi Resort – Rock Villa Double Room

Created with Sketch. 2 Created with Sketch. 1 Created with Sketch. 1 Created with Sketch. 80m2

Created with Sketch. Thôn, Khai Đồi, Kim Bôi, Hòa Bình 355100, Việt Nam

Serena Kim Bôi Resort – Excutive Suite

Created with Sketch. 2 Created with Sketch. 1 Created with Sketch. 1 Created with Sketch. 70m2

Created with Sketch. Thôn, Khai Đồi, Kim Bôi, Hòa Bình, Việt Nam

Serena Kim Bôi Resort – Grand Suite Room

Created with Sketch. 4 Created with Sketch. 2 Created with Sketch. 2 Created with Sketch. 170m2

Created with Sketch. Thôn, Khai Đồi, Kim Bôi, Hòa Bình, Việt Nam

Serena Kim Boi Resort – Bungalow Twin Room

Created with Sketch. 2 Created with Sketch. 2 Created with Sketch. 1 Created with Sketch. 80m2

Created with Sketch. Thôn, Khai Đồi, Kim Bôi, Hòa Bình, Việt Nam

Brother Land – Hòa Bình

Created with Sketch. 15 Created with Sketch. 5 Created with Sketch. 2 Created with Sketch. 1000m2

Created with Sketch. Nhuận Trạch, Lương Sơn, Hòa Bình, Việt Nam

Welham Charmlake Ecoretreat – Hòa Bình

Created with Sketch. 8 Created with Sketch. 3 Created with Sketch. 3 Created with Sketch. 300m2

Created with Sketch. QL6, Mông Hóa, Kỳ Sơn, Hòa Bình, Việt Nam

Wehome Nhà Lá – Hòa Bình

Created with Sketch. 25 Created with Sketch. 12 Created with Sketch. 6 Created with Sketch. 0m2

Created with Sketch. Đồng Tràm, Lương Sơn, Hà Nội, Việt Nam

ViBooking.vn - Mạng đặt phòng của Việt Nam

Biệt Thự Phan Thị – Lương Sơn – Hòa Bình

Created with Sketch. 30 Created with Sketch. 8 Created with Sketch. 0 Created with Sketch. 1000m2

Created with Sketch. Xã Lâm Sơn, Huyện Lương Sơn, tỉnh Hoà Bình

TRANH VILLA – HÒA BÌNH

Created with Sketch. 41 Created with Sketch. 4 Created with Sketch. 4 Created with Sketch. 300m2

Created with Sketch. Tranh Villa, Xóm Vần, Lương Sơn, Hòa Bình, Việt Nam

LÂM VILLA – Hòa Bình

Created with Sketch. 26 Created with Sketch. 3 Created with Sketch. 3 Created with Sketch. 350m2

Created with Sketch. Xã Thành Lập, huyện Lương Sơn, Hòa Bình

Đồi cỏ thơm Resort – Lương Sơn

Created with Sketch. 13 Created with Sketch. 2 Created with Sketch. 2 Created with Sketch. 200m2

Created with Sketch. Cư Yên Lương Sơn, Hòa Bình, Việt Nam

Giang house – Hòa Bình

Created with Sketch. 21 Created with Sketch. 3 Created with Sketch. 3 Created with Sketch. 350m2

Created with Sketch. Giang's Homestay Thành Lập, Đồng Lạc, Chương Mỹ, Hà Nội, Việt Nam

ZEN VILLAS – LƯƠNG SƠN

Created with Sketch. 16 Created with Sketch. 2 Created with Sketch. 2 Created with Sketch. 200m2

Created with Sketch. Tân Thịnh, Hòa Bình, Việt Nam

Núi Homestay- Hòa Bình

Created with Sketch. 21 Created with Sketch. 5 Created with Sketch. 5 Created with Sketch. 350m2

Created with Sketch. Núi Homestay Lương Yên, Gò Trạng, Lương Sơn, Hòa Bình, Việt Nam

Onsen Villa – Hòa Bình

Created with Sketch. 5 Created with Sketch. 2 Created with Sketch. 2 Created with Sketch. 75m2

Created with Sketch. Onsen Villas Resort Hoà Bình Dân Hòa, Kỳ Sơn, Hòa Bình, Việt Nam

La Senlis Homestay – Hòa Bình

Created with Sketch. 21 Created with Sketch. 4 Created with Sketch. 4 Created with Sketch. 250m2

Created with Sketch. UBND xã Cư yên, Lương Sơn, Hòa Bình

Mai Chau Ecolodge – Hòa Bình

Created with Sketch. 3 Created with Sketch. 1 Created with Sketch. 1 Created with Sketch. 25m2

Created with Sketch. Mai Chau, Việt Nam

Sweet Dream Villa – Hòa Bình

Created with Sketch. 26 Created with Sketch. 5 Created with Sketch. 5 Created with Sketch. 200m2

Created with Sketch. Sweet Dream Villa, Hòa Bình

The SkyView – Villa Homestay Hòa Bình

Created with Sketch. 26 Created with Sketch. 2 Created with Sketch. 2 Created with Sketch. 200m2

Created with Sketch. SKY VIEW, Hoà Bình Xóm Gò Bùi, Xã Dân Hòa, Huyện Kỳ Sơn , Việt Nam

Sun Village – Hòa Bình

Created with Sketch. 5 Created with Sketch. 2 Created with Sketch. 2 Created with Sketch. 60m2

Created with Sketch. Tân Vinh Lương Sơn, Hòa Bình, Việt Nam

Đồng Xanh Villa – Hòa Bình

Created with Sketch. 31 Created with Sketch. 5 Created with Sketch. 5 Created with Sketch. 250m2

Created with Sketch. Đồng Xanh Villa, Cư Yên, Lương Sơn, Hòa Bình, Việt Nam

Happy Farm – Hòa Bình

Created with Sketch. 71 Created with Sketch. 10 Created with Sketch. 10 Created with Sketch. 400m2

Created with Sketch. Lương Sơn, Hòa Bình, Việt Nam