2 hotels found

ViBooking.vn - Đặt phòng khách sạn Việt Nam
  Sao khách sạn
  Sao khách sạn

Flamingo Dai Lai – Forest In The Sky

 • ✔ Vivi khuyến mại
 • ✔ Voucher Vivi
 • BBQ (phụ phí)
 • Bể bơi 4 mùa
 • Bể bơi ngoài trởi
 • Có sân golf
 • Có villa
 • Fitness center
 • Kids club
 • Restaurant, bar
 • Spa & Sauna

Ngoc Quang - Ngoc Thanh - Phuc Yen - Vinh Phuc - Vietnam

ViBooking.vn - Đặt phòng khách sạn Việt Nam
  Sao khách sạn
  Sao khách sạn

Flamingo Dai Lai Resort

 • ✔ Vivi khuyến mại
 • ✔ Voucher Vivi
 • BBQ (phụ phí)
 • Bể bơi 4 mùa
 • Bể bơi ngoài trởi
 • Có sân golf
 • Có villa
 • Fitness center
 • Kids club
 • Restaurant, bar
 • Spa & Sauna

Ngoc Quang, Ngoc Thanh, Phuc Yen, Vinh Phuc

 • LỌC THEO

2 hotels found