Những khách sạn mới siêu độc đợi bạn khám phá trong năm 2024

Năm 2023 trôi qua, mặc dù du lịch có nhiều chuyển biến tích cực nhưng ngành dịch vụ lưu trú vẫn đối mặt với nhiều khó khăn khi phần lớn khách du lịch chủ yếu là nội địa. Tuy nhiên, khi 2024 vừa chạm ngõ, thị trường lưu trú chứng kiến sự ra mắt, xuất […]

Xem thêm