Golf: Hà Nội liên kết phát triển du lịch golf với các địa phương

Hội nghị “Định hướng và Liên kết phát triển sản phẩm du lịch Golf giữa Hà Nội và các địa phương” là cơ hội để Hà Nội cùng các địa phương tăng cường kết nối, hợp tác phát triển sản phẩm du lịch golf. Sở Du lịch Hà Nội cho biết, năm 2023, ngành du […]

Xem thêm