1. Mỗi CTV sẽ có một tài khoản riêng để có thể: Đăng bài, thêm ảnh, thêm chuyên mục, theo dõi lượt xem của bài viết, theo dói lượt truy cập, theo dõi số tiền kiếm được theo link liên kết ilovevi
  2. Bài viết phải có tối thiểu 500 chữ cho một bài viết, số chữ trong bài viết được tính bằng cách lấy tổng số chữ cái chia cho 4.
  3. Mỗi bài viết phải đi kèm ảnh tối thiểu 3 tấm. Hình ảnh lấy trên mạng phải bao gồm nguồn hoặc có thể lấy ảnh sẵn trong hệ thống bằng cách tìm kiếm theo từ khoá
  4. Bài viết của CTV sau khi đăng lên sẽ được biên tập bên mình kiểm tra các lỗi về: Sai chính tả, hoặc có phải coppy hay không,…
  5. Nhuận bút của CTV mỗi ngày 30 hằng tháng rút một lần, tối thiểu 200.000. Lượt xem (view) của bài viết được tổng kết vào ngày hôm sau ngày nhận nhuận bút hằng tháng.
  6. CTV có thể viết theo các chuyện mục và các tag sẵn có trong trang ViBooking.vn
  7. Bài viết bên mình sẽ tính theo lượt view. Nhuận bút 100 view đầu tiên là 20.000, và được tính theo bảng dưới đây:
View Thưởng Thưởng thêm
100 20.000
200 21.000
300 22.000
400 23.000
500 30.000
Thưởng thêm 10k
600 31.000
700 32.000
800 33.000
900 34.000
1.000 50.000
Thưởng thêm 20k
2.000 52.000
3.000 54.000
4.000 56.000
5.000 80.000
Thưởng thêm 30k
6.000 82.000
7.000 84.000
8.000 86.000
9.000 88.000
10.000 150.000
Thưởng thêm 50k
20.000 160.000
30.000 170.000
40.000 180.000
50.000 250.000
Thưởng thêm 100k
60.000 300.000
70.000 350.000
80.000 400.000
90.000 450.000
100.000 600.000
Thưởng thêm 200k

Lưu ý:

  1. Bài phải do bạn tự viết, không được coppy từ những nguồn khác.
  2. Không tự ý kích bài viết để tăng lượt xem, bên mình có công cụ thông báo nếu có người truy cập vào bài viết nhằm tăng lượt xem ảo, lúc này bài viết của CTV nhận được lượt xem ảo sẽ bị đóng lại.
  3. Đi kèm với chính sách trả thu nhập như trên, ViBooking.vn còn có chinh sách CTVO chuyên nghiệp và Chia sẻ liên kết Cùng mua – Cùng bán, mời các bạn bấm vào đây