Hãy tưởng tượng mỗi ngày thức dậy với khung cảnh bờ biển tuyệt đẹp này, bạn sẽ có cảm giác như đang đi nghỉ dưỡng nhưng lại thoải mái như ở chính ngôi nhà của mình. Đây là sản phẩm được tạo ra bởi phong cách mặc định Midjourney và phong cách Niji cho dự án tác phẩm nghệ thuật AI này.

Còn bạn, bạn thích khung cảnh nào nhất?

Modern Bedroom with an Amazing View of the Waterfront AI Artwork

Modern Bedroom with an Amazing View of the Waterfront AI Artwork 2

Modern Bedroom with an Amazing View of the Waterfront AI Artwork 3

Modern Bedroom with an Amazing View of the Waterfront AI Artwork 4

Modern Bedroom with an Amazing View of the Waterfront AI Artwork 5

Modern Bedroom with an Amazing View of the Waterfront AI Artwork 6

Modern Bedroom with an Amazing View of the Waterfront AI Artwork 7

Modern Bedroom with an Amazing View of the Waterfront AI Artwork 8

Modern Bedroom with an Amazing View of the Waterfront AI Artwork 9

Modern Bedroom with an Amazing View of the Waterfront AI Artwork 10

Modern Bedroom with an Amazing View of the Waterfront AI Artwork 11

Modern Bedroom with an Amazing View of the Waterfront AI Artwork 12

Modern Bedroom with an Amazing View of the Waterfront AI Artwork 13

Modern Bedroom with an Amazing View of the Waterfront AI Artwork 14

Modern Bedroom with an Amazing View of the Waterfront AI Artwork 15

Modern Bedroom with an Amazing View of the Waterfront AI Artwork 17

Modern Bedroom with an Amazing View of the Waterfront AI Artwork 18

Modern Bedroom with an Amazing View of the Waterfront AI Artwork 19

Modern Bedroom with an Amazing View of the Waterfront AI Artwork 20

Modern Bedroom with an Amazing View of the Waterfront AI Artwork 21

Modern Bedroom with an Amazing View of the Waterfront AI Artwork 22

Modern Bedroom with an Amazing View of the Waterfront AI Artwork 23

Modern Bedroom with an Amazing View of the Waterfront AI Artwork 24

Modern Bedroom with an Amazing View of the Waterfront AI Artwork 25

Modern Bedroom with an Amazing View of the Waterfront AI Artwork 26

Modern Bedroom with an Amazing View of the Waterfront AI Artwork 27

Modern Bedroom with an Amazing View of the Waterfront AI Artwork 28

Modern Bedroom with an Amazing View of the Waterfront AI Artwork 29

Modern Bedroom with an Amazing View of the Waterfront AI Artwork 30

Modern Bedroom with an Amazing View of the Waterfront AI Artwork 31

Modern Bedroom with an Amazing View of the Waterfront AI Artwork 32

Modern Bedroom with an Amazing View of the Waterfront AI Artwork 33

Modern Bedroom with an Amazing View of the Waterfront AI Artwork 34

Modern Bedroom with an Amazing View of the Waterfront AI Artwork 35

Modern Bedroom with an Amazing View of the Waterfront AI Artwork 36

Modern Bedroom with an Amazing View of the Waterfront AI Artwork 37

Modern Bedroom with an Amazing View of the Waterfront AI Artwork 38

Modern Bedroom with an Amazing View of the Waterfront AI Artwork 39